Corona voorschriften beweeggroepen!

Mochten we opstarten in september  dient hier aan te worden voldaan in de Corona tijd:

Er is een corona verantwoordelijke aangewezen bij de huurder, deze is aanwezig tijdens gebruik zwembad

Er dient altijd 1,5 meter afstand tussen volwassenen te zijn

Bij volwassenen en kinderen dient tussen beide, 1,5 meter afstand te blijven

Er dient een maximum aantal personen te worden bepaald voor gebruik zwembad (mogelijk 14 n.a.v. overleg) ?

Er dient een looproute te zijn in het zwembad, indien met groepen wordt gewerkt

Er is een Corona protocol per huurder

Zwemmers dienen te worden aangesproken als deze zich niet aan de regels houden

Zwemmers zijn niet eerder dan 10 minuten aanwezig voordat de sessie begint

Zwemmers gaan thuis naar het toilet, voordat ze naar Revant komen

Zwemmers douchen thuis, zowel voor het zwembadbezoek als er na

Zwemmers boven de >18 jaar, dienen zoveel mogelijk het hoofd boven water te houden (inslikken en uitspugen voorkomen)

Gemeenschappelijke kleedruimten mogen alleen gebruikt worden als de 1,5 meter richtlijn kan worden gewaarborgd

Er mag geen kleding in de kleedhokjes of gemeenschappelijke kleedruimte achter blijven

Er dient zo min mogelijk gebruik te worden gemaakt van speel- en drijf materialen

Beperk het gebruik van materialen zoveel mogelijk tot 1 persoon

Zwemmers die incontinent zijn kunnen geen gebruik maken van het zwembad

Zwemmers trekken thuis hun zwemkleding aan.

Voelt u zich niet lekker , b.v. hoesten , keelpijn,  blijf dan thuis,

En koffie drinken na het zwemmen mag niet, i.v.m. de bezoekers van Revant en de beschikbare ruimte.

Komen er begeleiders mee?

Tevens geld er een ledenstop voor alle groepen bij Revant, ook voor de zaal activiteit. Dit geld ook voor groep Oosterhout Pasteur ziekenhuis.