Samen bewegen in West-Brabant

In West-Brabant waren voorheen 24 beweeggroepen voor mensen met astma en COPD. Sinds dit jaar zijn die allemaal ondergebracht in de Astma & COPD Beweegvereniging West-Brabant. De vereniging is een succes: er zijn zo’n tweehonderd leden en de vereniging groeit nog steeds.

Badminton, zwemmen, fitnees, balspelen…. Sporten is goed voor mensen met een chronische longziekte. ‘Het is belangrijk je conditie en je spierkracht voor de ademhaling te onderhouden’, zegt Kees Willemen, bestuurslid van de Beweegvereniging. ‘Sporten en bewegen versterkt niet alleen de lichamelijke conditie, maar je voelt je ook mentaal beter. Bewegen zorgt voor minder opnamen in het ziekenhuis. Leden die drie of vier keer per jaar naar het ziekenhuis gingen, hoeven nu nog maar één of twee keer. Of zelfs een aantal jaren helemaal niet.’

Iedereen welkom
Sommige deelnemers sporten in hun eentje, maar de meesten doen het in groepsverband. En dat heeft een belangrijke meerwaarde, vertelt de 54-jarige mevrouw Voesenek-Janse. Zij heeft elf jaar COPD en sport inmiddels zo’n negen jaar. ‘Het betekent heel veel voor me. Ik doe oefeningen met attributen en doe aangepast volleybal en badminton. Mijn conditie is vooruit gegaan en het is altijd supergezellig. Ook als ik niet kan sporten, bijvoorbeeld vanwege een blessure, ga ik langs. Gewoon om iedereen weer even te zien. Dat lotgenotencontact is erg belangrijk. Je vindt herkenning en erkenning. En je kunt elkaar tips geven hoe je met problemen kunt omgaan.’ De longklachten van de deelnemers binnen de Beweegvereniging variëren van licht tot ernstig. Het niveau van sporten is aangepast aan de mate van beperking. Nu doen nog vooral oudere mensen mee, maar de Beweegvereniging mikt ook op de jongere mensen. ‘Iedereen is welkom’, verklaart Kees, die zelf aan fitness en badminton doet. ‘Iedereen kan bewegen in de sport die men leuk vindt. We willen toe naar driehonderd leden.’

Samenwerking
Om dat te bereiken heeft de Beweegvereniging een promotiefolder gemaakt. Deze ligt onder meer bij longpoli’s, huisartsen en centra voor ouderenwerk. Maar de beweegvereniging zoekt ook aansluiting bij een grotere organisatie. Bijvoorbeeld de Thuiszorg of het Revalidatiecentrum in Breda. Kees: ‘gezamenlijk zouden we bijvoorbeeld in één stichting kunnen gaan werken. Ieder heeft eigen kennis en kunde, en daarvan kun je gebruik maken. Bijvoorbeeld de fysiotherapeuten van het Revalidatiecentrum zouden iets kunnen betekenen voor onze deelnemers. Samen sta je sterk. En daardoor zal de Beweegvereniging nog verder groeien.’

Bron: Luchtwijzer, september - oktober 2009

Astma & COPD Beweegvereniging West-Brabant (ACBWB)

Luchtwegaandoeningen zijn ernstige ziekten. Het leven van veel mensen wordt (op den duur) ernstig beperkt. Ongeveer één op de tien Nederlanders heeft luchtwegklachten (ongeveer 1,6 miljoen mensen). 1 op de 50 Nederlands heeft ernstige beperkingen door luchtwegklachten. Dat zijn meer dan 300.000 mensen. Twintig tot veertig procent van het ziekteverzuim in Nederland komt door luchtwegklachten. Men voorspelt dat de komende jaren het aantal patiënten nog groter zal worden.

Sinds dit jaar is de Astma & COPD Beweegvereniging West-Brabant (ACBWB) in Breda actief. Via de ACBWB is een aantal sport/beweegroepen voor patiënten met luchtwegklachten van start gegaan. Zwemmen, badminton, sporten; bewegen is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor mensen met een luchtwegaandoening. Door de bewegingslessen verbetert de lichamelijke conditie, waardoor men beter bestand is tegen de aandoening. Door bewegen worden ademhalingsspieren sterker en dat leidt ertoe dat u de ademhaling en Astma & COPD beter kunt controleren. Door sport kan de longinhoud toenemen. Men krijgt een groter uithoudingsvermogen en wordt fitter. Bewegen bevordert op den duur de kwaliteit van leven. Bovendien ontmoeten de mensen in de beweeggroepen mensen die dezelfde ervaringen hebben. Het contact met lotgenoten is een grote steun om met de ziekte om te kunnen gaan. Er zijn beweeggroepen in Breda, Oosterhout en Roosendaal en ze worden begeleid door een fysiotherapeut.

ACBWB kan nieuwe leden gebruiken. Heeft u luchtwegklachten? Wilt u onder begeleiding gaan bewegen? Meldt u nu aan! Neem contact op met de voorzitter, de heer H. Vrijhoeven, 0168 - 32 33 02 of 06 - 48 26 57 46 of met de secretaris, de heer M. Marijnissen, 076 - 593 34 82 of 06 - 53 92 17 75.

Oprichting ACBWB

Het is (eindelijk) zover. Op 5 november 2008 heeft de oprichtingsvergadering van de Astma & COPD Beweegvereniging West-Brabant (ACBWB) plaatsgevonden. Na 2 jaar van onzekerheid is het er dan toch van gekomen.

In 2006 kregen wij van het Nederlands Astma Fonds te Leusden  te horen dat we per 1 januari 2007 niet meer financieel worden ondersteund. Dit was een zware tegenslag die we na lang overleggen en hard werken hebben opgelost. We zijn financieel onafhankelijk. We hebben Leusden niet meer nodig in deze, maar in ons achterhoofd wisten we dat dit niet het laatste was, er stond meer te gebeuren.

We moesten voor 31 december 2008 al onze beweeg- en zwemgroepen ergens onderbrengen, want het Nederlands Astma Fonds wil geen beweeggroepen meer onder de vlag van het Nederlands Astma Fonds. Na lang overleg en informatie vergaren hebben wij besloten om voor een eigen patiëntenvereniging te gaan. Dit heeft heel wat vergaderuren opgeleverd meer dan onze partners lief was. Maar als je dan op 5 november de oprichtingsvergadering ziet dan denk je, ja het is de moeite waard.

Op de vergadering hadden we +/- 150 leden nu kan ik vertellen dat de teller op 200 staat een goed resultaat, maar het moet nog beter. Nu met dit bericht voor de website zijn we weer een stap verder, dit geeft ons als vereniging weer net iets meer.

Tot slot wil ik iedereen succes en veel plezier in onze vereniging toe wensen.


Huib Vrijhoeven

voorzitter ACBWB