Home

Graag wil ik jullie nog even voor de vakantie periode gaat aanvangen, even op de hoogte brengen van enkele feiten. Zoals jullie weten hebben wij als bestuur op de algemene Leden vergadering aan jullie toestemming gevraagd om de vereniging uit te  breiden.  De contacten met het bestuur van de reuma vereniging Breda verliepen allemaal voorspoedig.  Mede daar door is er een overeenstemming bereikt dat wij de zwemgroepen van de vrijdag avond en de woensdag avond, onder de vlag van de ACBWB nemen. Zodoende worden de mensen niet de dupe ervan dat een vereniging moet stoppen, omdat er geen vrijwilligers meer zijn, jammer  genoeg. Het gaat in totaal om 53 personen die bij ons komen zwemmen. Deze mensen worden met z’n allen lid van onze vereniging, en kunnen dus ook buiten de zwemgroepen bij de andere beweeggroepen gaan kijken. Wij heten deze nieuwe leden dan ook van harte welkom bij onze vereniging. Wij hopen dat ze lang mogen zwemmen bij onze groepen. Voor de verdere rest loop het verder zoals we gepland hadden crescendo.  Verder rest mij om iedereen namens het bestuur een hele fijne en prettige vakantie periode toe te wensen.

Nieuwsbrief 2014 nr. 2